4507 AMINDA ST, Shawnee, KS 66226 – 2326908 - Craig Sinclair - Berk...